WARTOŚĆ KOSZYKA:--LICZBA BILETÓW:0
Trwa komunikacja

Podaj liczbę biletów

LODOWISKO 2014-01-09 18:00
REZERWACJA INDYWIDUALNA

Dostępne miejsca: 0
 
Cena
Liczba
Wartość
Lodowisko - Bilet Normalny
12.00
--
Lodowisko - Bilet Ulgowy ?
8.00
--
Dzieci, młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby z niepełnosprawnościami, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.
Lodowisko - Bilet Rodzinny Główny ?
13.00
--
Dla jednej rodziny wybierz 1 szt. „Biletu rodzinnego głównego” a następnie uzupełnij w „Biletach rodzinnych uzupełniających” o liczbę pozostałych osób wchodzących na niego.
Przykład : dla rodziny 5 – osobowej wpisz 1 szt. w „Bilecie rodzinnym głównym” i 4 szt. w „Biletach rodzinnych uzupełniających”
Lodowisko - Bilet Rodzinny Uzupełniający ?
7.00
--
Uzupełnij o liczbę pozostałych osób, które wchodzą w skład rodziny. Przykład – dla rodziny 4 – osobowej wpisz 1 szt. w „Bilecie rodzinnym głównym” i 3 szt. w „Biletach rodzinnych uzupełniających”. W każdej rodzinie musi być co najmniej jeden dorosły ( Maksymalnie mogą wejść dwie osoby dorosłe).
Lodowisko - Bilet dla Dziecka do 5 lat ?
--
--
Bezpłatny bilet dla Dziecka do 5 lat przysługuje na każdy bilet płatny.